Progressionskategorier

Nedan finns huvudkategorierna av Method Makia utvecklingskategorier. Algoritmen förbereder dem med ett träningsprogram som tar hänsyn till den tidigare utvecklingen.

När en användare når en viss styrka, ändrar systemet automatiskt träningsprogrammet till mer utmanande. Varje användare har ett helt unikt träningsprogram, eftersom varje progressionskategori utvecklas enligt användarens framsteg.

Ett omfattande utbud av rörelser och ett automatiskt träningsprogram garanterar utveckling i flera år. Om det behövs är utmaningarna i rörelserna mycket enkla, så Method Makia är också bra för nybörjare.

Välj kategori

Push Up
Progression Categories

Push Up

Press Handstand
Progression Categories

Press Handstand

Hollow Back Press
Progression Categories

Hollow Back Press

Plyometric Push Up
Progression Categories

Plyometric Push Up

Ring Strength
Progression Categories

Ring Strength

The Human Flag
Progression Categories

The Human Flag

Legs Hold
Progression Categories

Legs Hold

Handstand
Progression Categories

Handstand

Plyometric Leg
Progression Categories

Plyometric Leg

Ring Skills
Progression Categories

Ring Skills

Chin-up / Pull-up
Progression Categories

Chin-up / Pull-up

Core
Progression Categories

Core