Progressionskategorier

Nedan finns huvudkategorierna av Method Makia utvecklingskategorier. Algoritmen förbereder dem med ett träningsprogram som tar hänsyn till den tidigare utvecklingen.

När en användare når en viss styrka, ändrar systemet automatiskt träningsprogrammet till mer utmanande. Varje användare har ett helt unikt träningsprogram, eftersom varje progressionskategori utvecklas enligt användarens framsteg.

Ett omfattande utbud av rörelser och ett automatiskt träningsprogram garanterar utveckling i flera år. Om det behövs är utmaningarna i rörelserna mycket enkla, så Method Makia är också bra för nybörjare.

Välj kategori